HÁZIREND – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A szálláshely magánszállásként üzemel.

2. A szálláshely állandó recepcióval nem rendelkezik, így érkezéskor kérjük hívja a 0630 230 1667 telefonszámot a kulcsért illetve a szálláshely elfoglalásához. 

3.1 A szállást az érkezési napon 12:00 – 15:00 lehet elfoglalni, illetve 15:00-tól telefonos egyeztetéssel. A távozás napján a szálláshelyet 10:00 óráig kell elhagyni.

3.2. Amennyiben a Vendég a szálláshelyet a bejelentkezéskor távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a tulajdonos előzetesen nem járult hozzá, úgy a tulajdonos jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a tulajdonos szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

3.3. Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Viola szálláshely a lefoglalt szállást a foglalás hátralévő időtartamára kiadhatja.

4. A távozási nap meghosszabbítására csak előzetes egyeztetés esetén van lehetőség.

5.1 Áraink a foglaltság és a főszezon időszakában változhatnak. 

5.2. A szálláshely díja a helyszínen készpénzzel fizetendő.

6.1. Vendégeink a szobákat csak a rendeltetésüknek megfelelően használhatják, dohányozni az épületben szigorúan tilos, csak az udvaron kijelölt helyeken lehet. 

6.2. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshelyen tilos a dohányzás! A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzések a jogszabályban előírt területeken ki vannak függesztve. A szálláshely tulajdonosa jogosult a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

6.3. A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. Az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

6.4. A szálláshely területén lévő illetve a saját tulajdonát képező eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

6.5. A nem rendeltetésszerű használatból eredendő károkért a vendéget kártérítésre kötelezzük.

7. Értéktárgyakért, értékpapírokért illetve készpénzért a szálláshely felelősséget nem vállal. 

8. A szállóvendégek gépjárművei térítés nélkül parkolhatnak közterületen a szálláshely előtt. Az elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést, gépkocsi rongálást és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a tulajdonos a felelősségét kizárja. A szálláshelyen hagyott értéktárgyakért a tulajdonos felelősséget nem vállal.

9. Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a szálláshely nyugalmát és rendjét őrizzék meg, különös tekintettel az este 10 óra utáni időszakra. 

10. Vendégeink látogatókat csak előzetes egyeztetés esetén, a tulajdonos tudtával fogadhatnak. 

11.1. Tűz esetén kérjük kedves vendégeinket, hogy a szállást a lehető legrövidebb útvonalon, minél előbb hagyják el

11.2. Tűz esetén a szálláshely tulajdonosát elérhetőségén kérjük haladéktalanul értesíteni.

12. Állatok behozatala a szálláshelyre kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

13. A tulajdonos jogosult a szálláshely szolgáltatását azonnali hatállyal felmondani,ha:

  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet, illetve a létesítményt;
  • a Vendég a szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a tulajdonos, mint Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak tulajdonosával, lakóival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • a Vendég fertőző betegségben szenved;

14. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Viola szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

15. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshely területén.

16. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Viola szálláshely tulajdonosának, és minden szükséges adatot rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

17. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: https://www.naih.hu/

Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig.

2020.10.31.                                                                                           Viola szálláshely

E-mail: violaszallas@gmail.com

Telefonszám: 06 30 230 1667